Pomoc

Jak działa BRUTTO?

Serwis BRUTTO.pl to innowacyjny projekt finansowania Twoich faktur sprzedażowych, pozwalający uzyskać finansowanie w sposób całkowicie online, bez załączania jakichkolwiek dokumentów papierowych - wszystko to dzięki integracji z wiodącymi internetowymi programami od księgowania i fakturowania, z których korzystają polscy przedsiębiorcy!

Dzięki naszej usłudze możliwe jest finansowanie faktur na atrakcyjnych warunkach, uzyskane w sposób prosty, wygodny oraz szybki - środki otrzymasz nawet w ciągu 60 minut na swoje konto bankowe.

Na czym polega połączenie kont programu do księgowania i fakturowania z BRUTTO?

Połączenie kont polega na udostępnieniu BRUTTO przez program do księgowania i fakturowania, za Twoją zgodą, danych zapisanych na Twoim koncie w programie do księgowania i fakturowania (dane osobowe oraz dotyczące faktur). Połączenie kont umożliwi uzyskanie finansowania w sposób szybki, wygodny i atrakcyjny cenowo (całkowicie online, bez załączania jakichkolwiek dokumentów papierowych) a udostępnione dane wykorzystywane są wyłącznie do oceny Twojej zdolności finansowej i zawarcia umowy faktoringowej. Komunikacja BRUTTO z Twoim programem do księgowania i fakturowania odbywa się poprzez API za pomocą szyfrowanego protokołu HTTPS.

Pamiętaj, że:

  • na żadnym etapie nie prosimy Ciebie o podanie Twojego loginu i hasła do programu do księgowania i fakturowania;
  • zawsze możesz cofnąć zgodę dla BRUTTO na połączenie kont lub usunąć konto w BRUTTO.

Kto może być użytkownikiem serwisu?

Serwis skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i posiadających rachunek w banku, dowód osobisty, własny telefon komórkowy oraz adres e-mail.

Użytkownikiem BRUTTO może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną i aktywnie korzystająca z programów do internetowej księgowości.

Jakie są limity finansowania faktur?

Limit finansowania ustalany jest w oparciu o historię Twojego rachunku bankowego, z którego na co dzień korzystasz. Maksymalny limit finansowania wynosi 70 000 PLN.

Jaki jest całkowity koszt finansowania?

Szanujemy Twój czas, dlatego taryfa opłat związana z finansowaniem faktur jest prosta, czytelna i bez ukrytych kosztów.

Koszt finansowania zależny jest od przyznanego Ci limitu finansowania, i tak dla:

  • limitu do kwoty 15 000 PLN płacisz jedynie 0,116% netto kwoty faktury za każdy dzień finansowania (czyli ok 3,5% miesięcznie);
  • limitu powyżej 15 000 PLN płacisz jedynie 0,099% netto kwoty faktury za każdy dzień finansowania (czyli ok 3% miesięcznie). Dodatkowo, za gwarancję limitu doliczana jest roczna opłata netto w wysokości 2,5% kwoty przyznanego limitu rocznie.

Koszt finansowania możesz ująć w kosztach uzyskania przychodu swojej działalności gospodarczej.

Jak przebiega weryfikacja?

W BRUTTO proces weryfikacji przebiega całkowicie online. Nie musisz chodzić do oddziałów ani załączać papierowych dokumentów! W celu skorzystania z naszych usług, prosimy jedynie o weryfikację:

  • adresu e-mail - weryfikacja polega na kliknięciu w link otrzymany mailem,
  • rachunku bankowego - weryfikacja polega na porównaniu numeru rachunku bankowego występującego na Twoich wyciągach bankowych lub numeru rachunku bankowego z którego dokonałeś/aś przelewu weryfikacyjnego, z numerem występującym na fakturach

Jak wygląda proces zawarcia umowy o finansowanie?

Cały proces finansowania odbywa się online. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do BRUTTO zobaczysz listę faktur, które możesz sfinansować.

Wystarczy wybrać fakturę oraz złożyć wniosek o finansowanie a następnie zapoznać się z przygotowaną umową faktoringową oraz oferowanym limitem finansowania. Jeśli zgadzasz się na warunki opisane w umowie faktoringu, zaakceptuj umowę wpisując kod sms, który do Ciebie wyślemy, a środki zostaną do Ciebie niezwłocznie wysłane.

Czy mogę skorzystać z usługi, gdy współpracuję z odbiorcami zagranicznymi?

Oczywiście. Dzięki BRUTTO masz możliwość finansowania faktur, zarówno od odbiorców krajowych, jak i krajów europejskich (kraje Unii Europejskiej, Szwajcaria, Norwegia).

Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności polega na przeniesieniu prawa do wierzytelności (faktury), przysługującej Tobie od Odbiorcy, na rzecz Faktorii (partnera finansowego Brutto). Kwestie dotyczące cesji wierzytelności uregulowane są w Kodeksie cywilnym (art. 509 i następne).

Cesja wierzytelności oznacza, że po podpisaniu umowy z Faktorią, wszystkie płatności za faktury, które wystawiasz dla Twojego Odbiorcy, powinny być zapłacone na rachunek Faktorii. Dotyczy to również faktur, których nie będziesz przekazywał do Faktorii do finansowania.

Cesja wierzytelności stanowi dla Faktorii zabezpieczenie i umożliwia udzielenie finansowania Twojej firmie. Fakt, że Odbiorca opłaca wszystkie faktury na rachunek Faktorii daje możliwość kontroli i monitorowania przepływu środków, a także kompensowania faktur. Wszystkie te elementy wpływają na ograniczenie ryzyka braku spłaty wierzytelności przez Odbiorcę i tym samym umożliwiają Faktorii przyznanie Ci limitu finansowania.
W związku z tym, wymagamy, by wszystkie faktury wystawiane przez Ciebie na tego Odbiorcę miały wskazany rachunek Faktorii jako rachunek do zapłaty za fakturę.

Dlaczego stosuje się cesję wierzytelności?

Dzięki cesji wierzytelności zamieniasz środki zamrożone w fakturach na gotówkę, którą Faktoria (partner finansowy Brutto) wypłaci Ci od razu po przekazaniu faktury do finansowania. Cesja wierzytelności (faktur) na Faktorię uruchamia również mechanizm dyscyplinujący Odbiorcę, tj. pod jej wpływem zazwyczaj zaczyna on terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Twojej Firmy.

Dodatkowo Faktoria w profesjonalny sposób monitoruje Odbiorcę i przypomina mu o płatności, a Ty oszczędzasz czas i pieniądze ponieważ to zadanie wykonuje w Twoim imieniu Faktoria.

Co w przypadku jeśli kontrahent zapłaci za fakturę na Twój rachunek, zamiast na rachunek faktora?

Jeśli Odbiorca pomyli się i zapłaci za fakturę na Twój rachunek, powinieneś niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przekazać środki na rachunek Faktorii (partnera finansowego Brutto) przypisany do Twojej firmy. Zwrotu dokonujesz na rachunek Faktorii, ponieważ pieniądze z tej faktury otrzymałeś już wcześniej - po przekazaniu jej do finansowania.

Co to jest potrącenie wierzytelności (kompensata)?

Kompensata, tj. rozliczenie wzajemnych należności poprzez ich potrącenie (w rozumieniu art. 498 kodeksu cywilnego), oznacza, że Faktoria (partner finansowy Brutto) może potrącić należność przysługującą jej z niespłaconej przez Odbiorcę faktury z inną fakturą przekazaną przez Ciebie do finansowania.

Potrącenie następuje poprzez pomniejszenie wypłacanych przez Faktorię środków pieniężnych z tyt. faktury, o należne Faktorii kwoty wymagalne, w tym opłaty i prowizje wynikające z umowy, regulaminu i cennika.

Jak wypowiedzieć cesję wierzytelności?

W przypadku zakończenia umowy finansowania faktur zawartej z Faktorią (partnerem finansowym Brutto) i po jej całkowitym rozliczeniu, Faktoria dokona cesji zwrotnej nabytych wierzytelności, tj. przeniesienia praw z wystawianych przez Ciebie faktur z powrotem na Twoją firmę, oraz zwolnienia Twoich Odbiorców z cesji wierzytelności, czyli zwolnienia ich z opłacania Twoich faktur na rachunek Faktorii. Na Twoje życzenie Faktoria może wystawić pełnomocnictwo dla Twojej firmy do powiadomienia Odbiorców o zwolnieniu z cesji lub wyśle informacje bezpośrednio do każdego z Odbiorców.

Pamiętaj również, że zawsze możesz zwrócić się do Faktorii o wyłączenie Odbiorcy z Umowy (umożliwiające wstawienie Twojego rachunku bankowego na fakturach wystawianych temu Odbiorcy) i jednoczesne zwolnienie z cesji wierzytelności w trakcie obowiązywania Umowy. W tym celu skontaktuj się z Faktorią pod numerem tel. +48 800 500 600 lub +48 22 130 2 130, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@faktoria.pl.

Co się stanie, jeśli mój kontrahent nie zapłaci w terminie faktury, którą sfinansowałem?

Jeśli kontrahent nie spłaci faktury w wyznaczonym terminie, to automatycznie uruchomiony zostanie dodatkowy okres 30 dni - liczony od terminu płatności faktury określonego na fakturze VAT - w którym zwolniony będziesz z obowiązku zwrotu kwoty finansowania. Okres ten, zwany okresem tolerowanego opóźnienia, płatny jest dodatkowo, zgodnie z cennikiem dołączonym do umowy finansowania.

Co się stanie, jeśli minie okres tolerowanego opóźnienia w spłacie faktury?

Jeśli okres tolerowanego opóźnienia się skończy a faktura nadal nie będzie spłacona przez Twojego kontrahenta, to kwota finansowania staje się wymagalna i koniecznie dokonaj jak najszybciej płatności na rachunek bankowy Faktorii (partnera finansowego Brutto), wskazany na Twoim koncie w BRUTTO.

Na czym polega usługa monitoringu i weryfikacji kontrahentów?

Usługa monitoringu i weryfikacji kontrahentów świadczona przez Brutto umożliwia Ci zabezpieczenie się przed nierzetelnymi kontrahentami.

W ramach usługi oferujemy:

  • stały monitoring kontrahentów
  • możliwość samodzielnej weryfikacji dowolnego kontrahenta.

W usłudze stałego monitoringu kontrahentów zlecasz nam automatyczne sprawdzanie firm, którym wystawiasz faktury w serwisie do fakturowania, który zintegrowałeś z Brutto.
Codziennie odpytamy o Twoich kontrahentów bazy długi.info, CEIDG, KRS, MSiG i wiele innych. Natychmiast po wykryciu negatywnych informacji otrzymasz od nas powiadomienie.

W usłudze weryfikacji kontrahenta możesz natomiast zamówić o nim raport - na przykład przed podjęciem z nim współpracy. W raporcie dostępnym do pobrania w czasie rzeczywistym sprawdzisz status VAT, dane teleadresowe, powiązania osobowe i kapitałowe oraz inne informacje, dzięki którym upewnisz się czy jest on wiarygodny.

Ile kosztuje usługa monitoringu i weryfikacji kontrahentów?

Wprowadzamy nową jakość na rynku raportów gospodarczych. Zamiast jednorazowo płacić kilkadziesiąt złotych za jeden obszerny raport, w Brutto udostępniamy usługę monitoringu i weryfikacji kontrahentów za kilkanaście złotych miesięcznie. Do wyboru masz 3 pakiety, które dopasowane są do Twoich preferencji i liczby kontrahentów, których chcesz monitorować. Wystarczy podpiąć kartę płatniczą a miesięczną opłatę będziemy pobierać automatycznie z Twojego konta. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz od nas fakturę, którą możesz ująć w kosztach uzyskania przychodu.

Pamiętaj również, że w dowolnym momencie możesz zrezygnować z usługi a 30-dniowy okres próbny otrzymasz od nas bezpłatnie!