Pomoc

Jaki jest całkowity koszt finansowania?

Szanujemy Twój czas, dlatego taryfa opłat związana z finansowaniem faktur jest prosta, czytelna i bez ukrytych kosztów.

Koszt finansowania zależny jest od przyznanego Ci limitu finansowania, i tak dla:

  • limitu do kwoty 15 000 PLN płacisz jedynie 0,116% netto kwoty faktury za każdy dzień finansowania (czyli ok 3,5% miesięcznie);
  • limitu powyżej 15 000 PLN płacisz jedynie 0,099% netto kwoty faktury za każdy dzień finansowania (czyli ok 3% miesięcznie). Dodatkowo, za gwarancję limitu doliczana jest roczna opłata netto w wysokości 2,5% kwoty przyznanego limitu rocznie.

Koszt finansowania możesz ująć w kosztach uzyskania przychodu swojej działalności gospodarczej.