Pomoc

Co w przypadku jeśli kontrahent zapłaci za fakturę na Twój rachunek, zamiast na rachunek faktora?

Jeśli Odbiorca pomyli się i zapłaci za fakturę na Twój rachunek, powinieneś niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przekazać środki na rachunek Faktorii (partnera finansowego Brutto) przypisany do Twojej firmy. Zwrotu dokonujesz na rachunek Faktorii, ponieważ pieniądze z tej faktury otrzymałeś już wcześniej - po przekazaniu jej do finansowania.