Pomoc

Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności polega na przeniesieniu prawa do wierzytelności (faktury), przysługującej Tobie od Odbiorcy, na rzecz Faktorii (partnera finansowego Brutto). Kwestie dotyczące cesji wierzytelności uregulowane są w Kodeksie cywilnym (art. 509 i następne).

Cesja wierzytelności oznacza, że po podpisaniu umowy z Faktorią, wszystkie płatności za faktury, które wystawiasz dla Twojego Odbiorcy, powinny być zapłacone na rachunek Faktorii. Dotyczy to również faktur, których nie będziesz przekazywał do Faktorii do finansowania.

Cesja wierzytelności stanowi dla Faktorii zabezpieczenie i umożliwia udzielenie finansowania Twojej firmie. Fakt, że Odbiorca opłaca wszystkie faktury na rachunek Faktorii daje możliwość kontroli i monitorowania przepływu środków, a także kompensowania faktur. Wszystkie te elementy wpływają na ograniczenie ryzyka braku spłaty wierzytelności przez Odbiorcę i tym samym umożliwiają Faktorii przyznanie Ci limitu finansowania.
W związku z tym, wymagamy, by wszystkie faktury wystawiane przez Ciebie na tego Odbiorcę miały wskazany rachunek Faktorii jako rachunek do zapłaty za fakturę.