Pomoc

Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności polega na przeniesieniu prawa do wierzytelności (faktury), przysługującej Tobie od kontrahenta, na rzecz PragmaGo (partnera finansowego Brutto). Kwestie dotyczące cesji wierzytelności uregulowane są w Kodeksie cywilnym (art. 509 i następne).

Cesja wierzytelności oznacza, że po podpisaniu umowy z PragmaGo, płatność za fakturę, którą przekazałeś do finansowania, powinna być zapłacona na rachunek PragmaGo.

Cesja wierzytelności stanowi dla PragmaGo zabezpieczenie i umożliwia udzielenie finansowania Twojej firmie. Fakt, że kontrahent opłaci fakturę na rachunek PragmaGo daje możliwość kontroli i monitorowania przepływu środków, a także kompensowania faktur. Wszystkie te elementy wpływają na ograniczenie ryzyka braku spłaty wierzytelności przez kontrahenta i tym samym umożliwiają PragmaGo przyznanie Ci limitu finansowania.