Pomoc

Dlaczego stosuje się cesję wierzytelności?

Dzięki cesji wierzytelności zamieniasz środki zamrożone w fakturach na gotówkę, którą Faktoria (partner finansowy Brutto) wypłaci Ci od razu po przekazaniu faktury do finansowania. Cesja wierzytelności (faktur) na Faktorię uruchamia również mechanizm dyscyplinujący Odbiorcę, tj. pod jej wpływem zazwyczaj zaczyna on terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Twojej Firmy.

Dodatkowo Faktoria w profesjonalny sposób monitoruje Odbiorcę i przypomina mu o płatności, a Ty oszczędzasz czas i pieniądze ponieważ to zadanie wykonuje w Twoim imieniu Faktoria.