Pomoc

Dlaczego stosuje się cesję wierzytelności?

Dzięki cesji wierzytelności zamieniasz środki zamrożone w fakturach na gotówkę, którą PragmaGo (partner finansowy Brutto) wypłaci Ci od razu po przekazaniu faktury do finansowania. Cesja wierzytelności (faktur) na PragmaGo uruchamia również mechanizm dyscyplinujący kontrahenta, tj. pod jej wpływem zazwyczaj zaczyna on terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Twojej Firmy.

Dodatkowo PragmaGo w profesjonalny sposób monitoruje kontrahenta i przypomina mu o płatności, a Ty oszczędzasz czas i pieniądze ponieważ to zadanie wykonuje w Twoim imieniu PragmaGo.