Polityka prywatności

Niniejsza Polityka odnosi się do serwisu internetowego Brutto.pl (dalej "Serwis"), którego właścicielem jest firma Brutto sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin ("Administrator"). Korzystając z serwisu Brutto.pl wyrażasz zgodę na jej zasady oraz zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.

 1. Administrator wprowadza zasady prywatności (zwane dalej "Polityką Prywatności") dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z Serwisu ("Użytkownicy").
 2. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:
  1. Użytkowników korzystających z Serwisu w celu skorzystania z oferty pożyczkowej instytucji pożyczkowych, na rzecz których Administrator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego;
  2. innych osób, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek innym celu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 4. Wyrażenie przez Użytkowników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez Administratora oraz instytucje pożyczkowe, na rzecz których Administrator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności:
  1. proponowania zawarcia umowy pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Administrator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego,
  2. świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług,
  3. weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć umowę pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Administrator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, a także jego wiarygodności finansowej i wypłacalności,
  4. marketingu usług świadczonych przez Administratora,
  5. obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności, polegającej na założeniu przez Użytkownika konta Użytkownika, dokonanej z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Administratora na stronie Serwisu,
  6. logowania do konta Użytkownika,
  7. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  8. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  9. obsługi reklamacji.
 6. Dane Osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących klientami Serwisu, przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1. dostosowania Serwisu do potrzeb osób niebędących jego klientami oraz Użytkowników,
  2. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 7. Administrator powierzy, na podstawie Regulaminu, wybrane dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim w następujących sytuacjach:
  1. gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Administrator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego;
  2. firmom pocztowym, windykacyjnym, informatycznym oraz archiwizacyjnym, gdy jest to niezbędne w celu wykonania umowy pożyczki, zawartej z Użytkownikiem przez instytucje pożyczkowe, na rzecz których Administrator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 9. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 7 i 8 powyżej, informacje dotyczące Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 10. W przypadku gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła powyższą zgodę, przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody poprzez skorzystanie z linku dezaktywującego wskazanego w każdej informacji handlowej.
 11. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@brutto.pl.
 12. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika korzystającego z Serwisu, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 13. Administrator oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@brutto.pl.
 14. Administrator jako administrator danych osobowych Użytkowników oświadcza, iż dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu internetowego są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

Pliki cookie używane przez Brutto.pl

Stałe Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.
Sesyjne Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Pliki cookie zapisywane w domenie .brutto.pl nie zawierają danych osobowych.

Pliki cookie podmiotów trzecich

Analityczne Pliki zapisywane przez:
 • Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.
  Rezygnacja (opt-out)
Reklamowe Pliki zapisywane przez firmy lub usługi (Facebook, Google AdWords) realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe na zlecenie Brutto.pl.

Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Zarządzanie plikami cookie

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.

Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.