Pomoc

Kto może być użytkownikiem serwisu?

Serwis skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i posiadających rachunek w banku, dowód osobisty, własny telefon komórkowy oraz adres e-mail. Użytkownikiem BRUTTO może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółki z o.o. oraz akcyjne.