Pomoc

Jakie faktury kosztowe można zgłosić do finansowania?

Faktura zgłaszana do finansowania powinna być przed upływem terminu płatności lecz dopuszczamy także finansowanie przeterminowanych faktur o maksymalnie 14 dni.