Pomoc

Jak wypowiedzieć cesję wierzytelności?

W przypadku zakończenia umowy finansowania faktur zawartej z Faktorią (partnerem finansowym Brutto) i po jej całkowitym rozliczeniu, Faktoria dokona cesji zwrotnej nabytych wierzytelności, tj. przeniesienia praw z wystawianych przez Ciebie faktur z powrotem na Twoją firmę, oraz zwolnienia Twoich Odbiorców z cesji wierzytelności, czyli zwolnienia ich z opłacania Twoich faktur na rachunek Faktorii. Na Twoje życzenie Faktoria może wystawić pełnomocnictwo dla Twojej firmy do powiadomienia Odbiorców o zwolnieniu z cesji lub wyśle informacje bezpośrednio do każdego z Odbiorców.

Pamiętaj również, że zawsze możesz zwrócić się do Faktorii o wyłączenie Odbiorcy z Umowy (umożliwiające wstawienie Twojego rachunku bankowego na fakturach wystawianych temu Odbiorcy) i jednoczesne zwolnienie z cesji wierzytelności w trakcie obowiązywania Umowy. W tym celu skontaktuj się z Faktorią pod numerem tel. +48 800 500 600 lub +48 22 130 2 130, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@faktoria.pl.