Pomoc

Kto może być użytkownikiem serwisu?

Serwis skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i posiadających rachunek w banku, dowód osobisty, własny telefon komórkowy oraz adres e-mail.

Użytkownikiem BRUTTO może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną i aktywnie korzystająca z programów do internetowej księgowości.