Pomoc

Co się stanie, jeśli mój kontrahent nie zapłaci mi faktury, którą sfinansowałem?

Produkty finansowe oferowane za pośrednictwem BRUTTO są połączeniem faktoringu z regresem oraz pożyczki. BRUTTO nie weryfikuje finansowanej faktury u Twojego kontrahenta ani nie informuje jego o finansowaniu danej faktury, stąd nie może przejąć ryzyka jego niewypłacalności. W takiej sytuacji dalej zobowiązany będziesz do spłaty finansowania faktury, zaciągniętego na BRUTTO.

Warto natomiast pamiętać, iż w przypadku problemów ze spłatą, BRUTTO oferuje bezpłatny, 14-dniowy dodatkowy okres na spłatę lub możliwość przedłużenia terminu spłaty o kolejny 30-dniowy okres.